03138599001-8phone

neshasteheslahshode

نشاسته خام به طور مستقیم برای بعضی از فرآورده های غذایی و صنعتی از جمله کاغذ و کارتن مفید و مناسب استفاده نیست و بایستی ویژگی های نشاسته با خصوصیات مورد نیاز هماهنگ شود. لذا نشاسته ی اصلاح شده نشاسته ای است که نوعی واکنش شیمیایی، بیولوژیکی یا فیزیکی بر روی آن انجام گرفته تا ویژگی های آن مطلوب تر شود. این ویژگی ها شامل کم و زیاد کردن مقاومت ژل، حساس کردن نشاسته به آنزیم ها، کم و زیاد کردن ویسکوزیته ی خمیر نشاسته، کم و زیاد کردن جذب آب، بهبود رنگ، رنگ پذیری و ... می شود. لازم به ذکر است مصرف نشاسته های اصلاح شده تولیدات این شرکت ضمن حمایت از تولیدات داخلی از جهت اقتصادی نسبت به نمونه های مشابه خصوصاً نشاسته های خارجی توجیه اقتصادی قابل توجیهی دارد.

مطالعه بیشتر...

مطالعه بیشتر...

مطالعه بیشتر...

مطالعه بیشتر...

مطالعه بیشتر...

مطالعه بیشتر...